[lang_en]Dutch cities with money in Iceland[/lang_en][lang_nl]Nederlandse steden met geld in IJsland[/lang_nl]

[lang_en]The last few days more and more reports came in that we have cities that invested money in Iceland, in the landbanksi bank for example. The money that was on the banks with high interest was money that the cities had as savings for projects, like improving schools, roads etc. Since they didn’t need it instantly they decided to put it on an high interest account, to gain some extra money out of it.

Stupid thing though: they invested more then 40.000euro (from which 38.000euro was initially covered, now increased to 100.000euro). A lot more. Some cities had a close to 30.000.000euro on those accounts. Eventhough the bank had a good credit rating at the time, I honestly do not understand those amounts of money. How stupid can you be when you know that you are only covered for a maximum of now 100.000euro. I also feel that these amounts of money should be invested within the country so that our taxmoney and city savings are locally kept and can be acted upon in case of need.

The problem is that you are handling with an foreign country now, which might not be obliged to return the funds, especially because the information clearly states what they cover and what they do not. One of the most stupid things that our cities did, this needs to be cleared up, and a few people should get kicked around a bit to learn that these things are just not possible. It keeps amazing me that these things happen.[/lang_en]

[lang_nl]De laatste paar dagen komen er steeds meer berichten binnen dat onze steden geld hebben geinvesteerd in IJsland, en dan met name de landbanksi bank. Het geld dat op de hoge rente rekeningen stond was het geld dat steden over hadden voor projecten, scholen, wegen etc. Omdat ze deze niet direct nodig hadden hebben ze besloten om deze op een hoge rente rekening te zetten om wat extra geld te verdienen.

Stom genoeg hebben ze meer dan 40.000euro (waarvan 38.000euro initieel gegarandeerd werd, later werd dat 100.000euro) geinvesteerd. Veel meer. Sommige steden hadden rond de 30.000.000euro op die rekeningen staan. Ook al had de bank een goede krediet waardering op dat moment, begrijp ik echt niet dat er zoveel geld op staat. Hoe stom kun je zijn wanneer je weet dat je (nu) maximaal 100.000euro terugkrijgt? Ik denk daarnaast dat het geld gewoon in het land had moeten blijven, het is ons belasting geld en als er dan wat is kan er direct op gehandeld worden.

Het probleem nu is dat we met een buitenlands land werken, die nu misschien niet in staat is, of verplicht is om de fondsen terug te storten, al helemaal omdat de documentatie duidelijk aangeeft wat er wel en niet vergoed wordt. Dit is een van de meest stomme dingen die onze steden hebben gedaan waar helderheid in gebracht moet worden. Daarnaast moeten er een aantal mensen geschopt worden omdat dit soort dingen gewoon niet mogen gebeuren. Het verbaasd me elke keer dat deze dingen gebeuren.[/lang_nl]

One thought on “[lang_en]Dutch cities with money in Iceland[/lang_en][lang_nl]Nederlandse steden met geld in IJsland[/lang_nl]”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>